VISIE

+31ARCHITECTS is een jong en multidisciplinair buro, werkzaam op het gebied van architectuur, interieur en stedebouw. +31ARCHITECTS ziet het niet alleen als haar taak om het pakket van eisen van de opdrachtgever uit te diepen en te vertalen in een ontwerp, maar tevens de potenties die zijn gelegen in de opdracht inzichtelijk te maken aan de opdrachtgever. Bij elk type opdracht is de dialoog tussen de opdrachtgever en architect essentieel.

+31ARCHITECTS streeft in haar manier van werken naar het volledig begeleiden van de opdracht, van ontwerp tot oplevering, hierbij werken wij op projectbasis samen met een team van deskundige adviseurs. +31ARCHITECTS staat voor een helder ontwerp waarbij de vorm tot in detail is uitgewerkt.

Het werk van +31ARCHITECTS laat een gevarieerdheid aan opdrachten zien waarbij de sleutelwoorden openheid, helderheid, orde, gebruik van materialen en detail zijn. Net als de relatie tussen interieur en exterieur zijn deze begrippen onlosmakelijk met elkaar verbonden.

+31ARCHITECTS is een maatschap van de architecten Jasper Suasso de Lima de Prado en Jorrit Houwert.